Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Avocat Cluj - sediu Piata Cipariu nr. 7, ap. 2

Piata Cipariu nr. 7, ap. 2, Cluj-Napoca
Avocat Cluj Cipariu 7

Sediu nou Avocat Cluj – Piata Cipariu nr. 7, ap. 2, Cluj-Napoca

Incepand cu 1 mai 2022, activitatea Societatii Civile de Avocati Lancranjan, Prodan si Asociatii se desfasoara in noul sediu, situat in Piata Cipariu nr. 7, ap. 2, Cluj-Napoca, 400191 Cluj, Romania.