Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Achizitii Publice

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Achizitii Publice

Achizitii Publice

asistenta juridica si asigurare reprezentare in etapa contestatiilor de competenta organului administrativ-jurisdictional (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor), cat si in litigiile solutionate de catre instantele de judecata in cauze care au ca obiect contestarea atribuirii de contracte de achizitii publice, in procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si in cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica.