Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Drept Civil

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Drept Civil

Drept Civil

consultanta privind incheierea/elaborarea de acte juridice, respectiv contracte, tranzactii, conventii, acte constitutive, statute etc;

consultanta juridica in materie imobiliara;

asistenta juridica a societatilor si persoanelor fizice in diverse proiecte imobiliare; asistenta si reprezentare in litigiile decurgand din aceste proiecte;

asistenta juridica in vederea solutionarii problemelor de publicitate imobiliara si de carte funciara, atat in fata oficiilor de cadastru si de carte funciara, cat si in fata instantelor judecatoresti;

asistare/reprezentare in litigii imobiliare (revendicare, evacuare, granituire, iesiri din indiviziune, desfiintare lucrari etc.); in materie de succesiuni, asistenta juridica in procedurile notariale şi judiciare,
recuperare creante persoane fizice si juridice (actiune in pretentii, ordonanta de plata, cerere cu valoare redusa);

executare silita: redactare cereri de executare silita, urmărire stadiu dosar executional, formularea si asistarea in cadrul contestatilor la executare; anularea procedurile de executare silita demarate de societatile de recuperari creante;

transcriere acte de stare civila;

certificare (atestare data, identitate parti si continut) acte juridice;

consultanta juridica/asistare in proceduri prealabile unui litigiu – notificari, concilieri, medieri;

infiintarea de asociatii si fundatii non-profit;

consultanta/asistenta juridica in cauze cu privire la relatiile de drept privat cu elemente de extraneitate: determinarea instantei competente pentru solutionarea litigiilor cu implicatii transfrontaliere, determinarea legii aplicabile, recunoasterea si executarea in Romania a hotararilor judecatoresti straine.