Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Drept Comercial si Societar

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Drept Comercial

Drept Comercial si Societar

consultanta juridica cu privire la diferite tranzactii intre profesionisti;

redactare, analiza si/sau negociere de contracte/acte juridice;

recuperare de creante (notificari prealabile, somatii de plata, ordonanta de plata, executari silite);

formularea de opinii juridice; reprezentare in litigii dintre profesionisti;

asistenta juridica si reprezentarea clientilor in toate fazele procedurii de inmatriculare a unei societati, obtinerea de autorizatii sau de licente de functionare, redactarea tuturor actelor constitutive, inclusiv a contractelor de management, de imprumut si a acordurilor intre asociati;

asistenta juridica pentru societati in legatura cu toate procedurile de modificare a structurii societare – asociati, administratori, directori, capital social etc.;

consultanta juridica in legatura cu activitatea curenta a societatilor, redactarea de documente, obtinerea de diverse autorizatii, licente si permise de functionare;

asistenta juridica in procedurile legale cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare si radiere a societatilor din Registrul Comertului;

oferim servicii de consultanta juridica permanenta pentru persoane juridice.