Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Drept Financiar si Bancar

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Drept Financiar si Bancar

Drept Financiar si Bancar

asistenta juridica, reprezentare consumatori-persoane fizice in cadrul actiunilor avand ca obiect nulitatea clauzelor abuzive din contractele de credit incheiate cu profesionistii;

asistenta juridica in relatia banca-client, asistenta in procedura darii in plata-notificari, gestionarea litigilor privind contestatia la notificarea de dare in plata, asistenta in procedura darii in plata, negocieri cu institutiile bancare