Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Dreptul Asigurarilor

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Dreptul Asigurarilor

Dreptul Asigurarilor

asistarea si reprezentarea in litigii care deriva din contracte de asigurare;

reprezentarea in fata societatilor de asigurare sau a Fondului de Garantare a Asiguratilor;

consultanta juridica si asistare in litigii avand ca obiect obtinerii de daune morale si daune materiale in vederea recuperarii prejudiciilor suferite ca urmare a accidentelor de circulatie – atat in cadrul procedurilor penale cat si in cadrul procedurilor civile;