Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Dreptul Muncii si Securitatii Sociale

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca
Avocat Cluj Dreptul Muncii si Securitatii Sociale

Dreptul Muncii si Securitatii Sociale

consultanta in vederea incheierii contractelor de munca, redactarea de clauze specifice contractelor de munca, respectiv clauze de confidentialitate, de neconcurenta, formare profesionala;

consultanta juridica si reprezentare in litigiile ce au ca obiect conflictele de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale/colective de munca;

consultanta juridica si asistare pesoane concediate; contestatii decizii de concediere, reprezentare in instanta persoane concediate, obtinere despagubiri pentru prejudiciile suferite de catre persoana concediata ca urmare a concedierii nelegale si abuzive;

reprezentarea in conflicte referitoare la fapte de discriminare si de hartuire, in fata instantelor de dreptul muncii si a autoritatilor administrativ-jurisdictionale;

reprezentarea in litigii avand ca obiect raspunderea contractuala si/sau contraventionala de dreptul muncii.