Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

O noua gaselnita a recuperatorilor de creante

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca

O noua gaselnita a recuperatorilor de creante, persoana fizica cu domiciliul in Statele Unite ale Americii cumpara contracte de credite neperformante de la RABON CREDIT SOLUTIONS

Clientul M.M, in anul 2008 a luat un credit ipotecar de la Volksbank in valoare de 57 000CHF, pe o perioada de 25 ani. insa Volksbank a vandut creanta la Rabon Credit Solutions care si-a ales ca  imputernicit pe ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA. Clientul nu a mai putut sa plateasca ratele, iar banca a inceput o executare silita, ce a fost continuata de Rabon, fara a deschide un nou dosar executional.

Rabon a incearcat sa scoata la licitatie imobilul ipotecat la banca, insa executarea este oprita din aceasta faza de av. Ioana Lancranjan(Balc), care reuseste sa dovedeasca instantei de judecata ca a intervenit perimarea executarii silite, intre actele de executare trecand mai mult de 6 luni, desfiintand astfel executarea silita inceputa impotriva acestuia. Hotararea impotriva Rabon a ramas definitiva la Tribunalul Specializat Cluj, o data cu respingerea apelului celor de la RABON CREDIT SOLUTIONS.

Metoda de protejare a recuperatorilor impotriva pierderilor financiare

Cand pierd un proces, vand mai departe creanta

Insa, vazand ca pierde procesul, Rabon procedeaza la vanzarea mai departe a creantei catre o persoana fizica Thorpe Vorica Popescu cu domiciliul in strainatate, in SUA mai exact.

Mandatarul mandantului ?

Persoana fizica Thorpe Vorica Popescu are in spate o persoana fizica si o firma de recuperari de creante SC AS RECOVER CONSULTING SRL pe care o mandateaza sa recupereze creantele cumparate de aceasta. insa, aceasta mai are un mandatar o persoana fizica, in persoana lui Ciorba Sergiu Ionel. Acesta este cel care face legatura cu SC AS RECOVER CONSULTING SRL.

Insa, avand in vedere dispozitiile art. 2023 Cod civil, care arata ca „mandatarul este tinut sa indeplineasca personal mandatul, cu exceptia cazului in care mandantul l-a autorizat in mod expres sa isi substituie o alta persoana in executarea in tot sau in parte a mandatului”, Ciorba Sergiu Ionel trebuia sa isi indeplineasca singur mandatul nu sa delege o alta societate comerciala.

In cazul nostru, apelul exercitat in cauza a fost facut de catre AS Credit Recover Consulting SRL iar avocatul era al societatii, nu exista o imputernicire avocatiala direct cu creditoarea Thorpe, ceea ce semnifica ca nu exista dovada calitatii de reprezentant asa cum prevede legea la art. 84 alin 1 Codul de procedura civila.

Drept urmare, nu exista calitate de reprezentant in cauza nici cu privire la societatea AS Credit Recover Consulting SRL si nici cu privire la cabinetul de avocat ce formuleaza apelul si nici cu privire la autorizatia expresa a mandatarului Ciorba Sergiu Ionel.

Drept urmare, Tribunalul Specializat Cluj admite exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a AS Credit Recover Consulting SRL fata de apelanta Thorpe Viorica Popescu, in ceea ce priveste apelul formulat de catre aceasta, prin raportare la dispozitiile art. 82 si art. 84 din NCPC coroborate cu cele ale art. 151 din NCPC si art. 2016 din Codul civil, avand in vedere si Decizia nr. 9/2016 a inaltei Curti de Casatie si Justitie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, retinand faptul ca activitatile de reprezentare in fata instantei de judecata nu pot fi efectuate de catre o societate comerciala, pe de o parte si nici de catre avocatul sau consilierul juridic al cesteia, iar pe de alta parte, intre semnatarul apelului declarat in numele apelantei intimate Thorpe si apelanta intimata Thorpe nu exista incheiat un contract de asistenta juridica.

Diferenta de calcul a termenului de prescriptie intre Judecatorie si Tribunalul Specializat Cluj in functie de existenta sau inexistenta declararii scadentei anticipate si in functie de platile voluntare efectuate.

Marul discordiei in acest proces legat de prescriptia creantei a fost existenta sau inexistenta declararii scadentei anticipate a creditului. 

In cazul in care nu ar fi existat declararea scadentei anticipate, termenul de prescriptie pentru imprumutul clientului M.M care se intindea pe 300 de rate lunare(25 ani), in cazul contractului cu executare succesiva, s-ar fi raportat la fiecare rata lunara in parte si nu la ultima plata efectuata.

Or, la nivelul anului 2010-2012, declararea scadentei anticipate se facea printr-o notificare de INFORMARE prin care debitorul era avertizat asupra acestei posibilitati a bancii, iar ulterior, sistemul declara automat scadenta, debitorul nemai fiind notificat, fapt ce ducea la diverse  interpretari a existentei scadentei propriu-zise sau inexistentei acesteia . 

Judecatoria Cluj-Napoca releva urmatoarele ˊˊAstfel, deosebit de semnificativ ramane aspectul ca, dupa cum se poate deduce din contract, rambursarea creditului urma a fi realizatǎ intr-o perioadǎ de 300 de luni, or, in atare circumstante, se constatǎ cǎ, in realitate, ultima ratǎ datoratǎ ar fi trebuit achitatǎ la 25.05.2033, iar la data de 08.03.2017 a fost inregistrata cererea de executare silita. in asemenea imprejurari, este de remarcat ca, raportat la dispozitiile art. 706 alin. (2) teza I din C. proc. civ., termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a inceput sa curga de la momentul scadentei fiecarei rate, potrivit art. 711 din C. proc. civ. coroborat cu art. 7 4 alin. (3) din Decretul nr. 167/1958, cu referire la sumele ce trebuiau achitate de catre contestator, in tot intervalul de timp in care urma a se derula contractul de credit, or cererea de executare silita a fost depusa la organul de executare la 08.03.2017 asa incat este clar ca, relativ la sumele reprezentand ratele aferente creditului acordat, a intervenit prescriptia dreptului de a obtine executarea silita pentru ratele anterioare datei de 08.03.2014. in consecinta, dat fiind ca, in cauza, a operat prescriptia dreptului de a cere si obtine executarea silita pentru o parte din creanta, decurge ideea ca, in conditiile evidentiate, creanta de care se prevaleaza intimata nu mai indeplineste cerintele stabilite de art. 663 alin. (1) – (3) din C. proc. civ., respectiv aceasta nu mai prezinta caracter cert si lichid, in integralitatea sa, motiv pentru care se impune a aprecia ca argumentele debitorului sunt intemeiate ˊˊ

Clientul a castigat cauza si in interpretarea data de Judecatorie, insa a promovat apel, sustinand, prin avocati,  ca iNTREG CREDITUL este prescris, nu doar o parte din el.

Tribunalul Specializat Cluj a luat in considerare notificarea de INFORMARE prin care debitorul era avertizat asupra acestei posibilitati a bancii de declarare a scadentei anticipate ca ar fi intocmai actul care declara concret scadenta anticipata, la termenul mentionat in informare, interpretare corecta si din punctul de vedere al avocatilor apelantului, ce schimba intr-un mod categoric modalitatea de calcul a termenului de prescriptie.

Debitorul M.M a intrerupt termenul de prescriptie prin doua plati voluntare si atunci, de la acest moment se calculeaza din nou un termen de 3 ani , care s-a implinit inainte de declansarea urmaririi silite in dosarul executional contestat.

“Creditoarea s-a aparat invocand faptul ca prescriptia ar fi fost intrerupta, intrucat anterior dosarului de executare silita care face obiectul prezentei cauze a existat dosarul nr. …………, insa cu privire la acest dosar, creditoarea omite sa precizeze un aspect relevant pentru solutionarea cauzei si anume faptul ca impotriva executarii declansate in dosarul anterior mentionat a fost formulata o contestatie la executare care fiind admisa, instanta constatand perimata executarea silita, iar sentinta a ramas definitiva. (dosarul cu Rabon la care am facut referire la inceputul articolului).

in consecinta, intreruperea de care se prevaleaza creditoarea nu a intervenit, intrucat, potrivit art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, prescriptia nu este intrerupta, daca s-a pronuntat incetarea procesului, daca cererea de chemare in judecata sau de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat, ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.”

Dupa ani de lupta acerba in instanta impotriva Rabon si a unui recuperator persoana fizica,  av. Ioana Lancranjan impreuna cu echipa sa opresc acest demers de executare silita asupra imobilului clientului M.M, care nu mai plateste datoria de 61 000 CHF si ramane cu imobilul, precum si recupereaza toate cheltuielile investite cu procesele.

sursa: