Avocat Cluj | Lancranjan, Prodan si Asociatii
Societate Civila de Avocati Cluj-Napoca

Termeni si conditii

Lăncrănjan, Prodan si Asociatii - SCA Cluj-Napoca

Accesarea/navigarea pe site-ul www.avocaturacluj.ro (denumit in continuare „site”) de catre utilizatori reprezinta acceptul termenilor si conditiilor de utilizare care guverneaza relatia dintre utilizator si Societatea Civila de Avocati – Lancranjan, Prodan si Asociatii (denumita in continuare „LPA”).

LPA a realizat acest site ca sursa de informare, cu respectarea normelor legale in vigoare privind drepturile de autor, confidentialitatea si a regulilor de publicitate prevazute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completari si modificari.

Continutul acestui site are caracter informativ, nu reprezinta un mijloc de reclama si nu poate fi interpretat drept o oferta de a contracta anumite servicii juridice.

Vizitatorii si utilizatorii acestui site accepta si sunt de acord sa foloseasca informatiile furnizate pe propriul lor risc. LPA nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui site.

Vizitatorii si utilizatorii acestui site accepta si sunt de acord ca informatiile furnizate de acest site au doar un caracter general, sunt cu titlu exemplificativ, nu sunt in permanenta actualizate si nu pot substitui o consultanta juridica, indiferent de ramura de drept.

Vizitatorii si utilizatorii acestui site, declara pe propria raspundere ca documentele transmise prin intermediul Formularului de contact, le apartin si sunt utilizate doar in scop juridic, de jurizare drepturilor lor.

Prin intermediul Formularului de contact, puteti sa transferati doar documente juridice in format PDF, JPG, JPEG, PNG.

Politica de confidentialitate. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Accesarea si navigarea site-ului www.avocaturacluj.ro este posibila fara nicio declarare a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, in situatia transmiterii de catre vizitator a unui comentariu/mesaj catre noi, prin intermediul Formularului de contact, colectam datele aratate de catre vizitator in formularul de contact, precum si adresa de IP a vizitatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon ale vizitatorului – se va efectua de fiecare data in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) si in concordanta cu reglementarile de protectie a datelor specifice tarii in care opereaza LPA.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal avocaturacluj.ro are rolul de a aduce la cunostinta vizitatorilor natura, amploarea, scopul pentru care colectam si procesam date cu caracter personal, precum si drepturile de care vizitatorii beneficiaza.

In calitate de operator, LPA a implementat numeroase masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura protectia completa a datelor personale.

Orice vizitator/persoana vizata ne poate contacta oricand in mod direct cu orice intrebari sau sugestii in legatura cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail – contact@avocaturacluj.ro.

Numele si adresa operatorului: LĂNCRĂNJAN, PRODAN SI ASOCIATII – SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.112, bloc G2, etaj 1, ap.21, jud. Cluj, infiintata prin Decizia Baroului Cluj nr.148/10.02.2022, email: contact@avocaturacluj.ro, website:  www.avocaturacluj.ro.

Drepturile persoanei vizate/vizitatorului

Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice executarea contractului incheiat intre dumneavoastra si avocat. In acest caz, avocatul este exonerat de raspundere. 

Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat. 

Daca sunteti nemultumit, aveti posibilitatea sa va adresati ANSPDCP. 

Contactul prin website

Website-ul www.avocaturacluj.ro contine informatii care permit un scurt contact electronic cu cabinetul nostru, precum si comunicarea directa cu noi, prin includerea unei adrese de email de contact catre avocatul titular al cabinetului.

Daca o persoana vizata /vizitator ne contacteaza prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de catre aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise in mod voluntar de catre o persoana vizata/vizitator catre operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii si contactarii persoanei vizate.

Datele vor fi pastrate de operator pentru o durata de maximum 3 ani de la momentul contactarii prin email sau prin formularul de contact. La finalul perioadei de retentie, datele vor fi sterse din baza de date a operatorului si a persoanelor imputernicite (daca este cazul).

Ca urmare a transmiterii catre noi a unui email prin formularul de contact, persoana vizata ia la cunostinta ca isi poate exercita in mod gratuit dreptul de informare, acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitate a datelor (daca este cazul), de opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a se adresa justitiei sau de a depune o plangere in fata ANSPDCP. Retragerea consimtamantului in orice moment nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale. Confidentialitatea este pentru noi nu doar o obligatie profesionala a avocatului, ci si o valoare esentiala. 

Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru: 

realizarea interesului dumneavoastra legitim de a beneficia de asistenta juridica si reprezentare avocatiala; 

realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocatiale si scopurilor legitime ale avocatului. 

Aceste date vor fi pastrate pe durata necesara atingerii scopurilor pentru care au fost colectate, intereselor dvs. legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre avocat.

LPA respecta dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In baza legislatiei privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si prevenirea si combaterea finantarii terorismului (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului), avocatii au anumite obligatii de implementare a unor masuri specifice de cunoastere a clientelei si de raportare a unor tranzactii suspecte. Prelucrarile de date cu caracter personal necesare indeplinirii acestor obligatii sunt intemeiate pe obligatia legala.

Avocatii au obligatia de a mentine anumite evidente specifice privind activitatea lor, precum Registrul electronic al actelor intocmite de avocat. Prelucrarile de date cu caracter personal realizate in acest scop au ca temei juridic indeplinirea unei obligatii legale.

Conform art. 38 din Legea nr. 51/1995, in exercitarea profesiei, avocatii sunt parteneri indispensabili ai justitiei. Prin urmare, activitatea profesionala a avocatului se exercita in scopul infaptuirii justitiei, servind astfel unui interes public. In acest caz, temeiul pe baza caruia LPA prelucreaza datele cu caracter personal este cel prevazut in art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR. Pentru a realiza activitatea profesionala in scopul infaptuirii justitiei, avocatul prelucreaza datele cu caracter personal ale partilor adverse sau ale unor terte persoane. Temeiul acestei prelucrari nu este consimtamantul persoanelor vizate, dar nici contractul de asistenta juridica incheiat cu clientul. Temeiul juridic il reprezinta indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public.

Pe site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin ca urmare a furnizarii voluntare a numelui, e-mailului si numarului de telefon al acestuia. LPA nu poate fi considerata responsabila pentru erorile survenite din cauza neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea numelui, e-mailului si numarului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre LPA si colaboratorii sai numai in scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor indreptatite sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Din ratiuni strict tehnice, datele dumneavoastra ar putea fi dezvaluite unor colaboratori externi care isi desfasoara activitatea in domeniul IT (spre exemplu, unui furnizor de solutii software pentru gazduirea site-ului). In aceste cazuri ne vom asigura ca partenerii mentionati respecta securitatea si confidentialitatea informatiilor dumneavoastra.

Site-ul este proprietatea LPA. Utilizatorii se obliga sa nu copieze texte, portiuni de texte sau grafica pentru folosirea acestora in scopuri comerciale.